Ugent op plaats 8 in de Shanghai ranking!

11 januari 2017

De Shanghai ranking, is een ranglijst van universiteiten die gerangschikt worden op basis van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek aan deze instellingen en die jaarlijks gepubliceerd wordt. Naast een algemene wereldranglijst van academische instellingen, worden ook ranglijsten per vakgebied gepubliceerd. Op 8 december 2016 werd voor de eerste keer de Academic Ranking of Sport Science Schools and Departments gepubliceerd. Het is de eerste keer dat academische instellingen met een focus op Sport Sciences op deze manier gerangschikt worden. De vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent, waar de opleiding LO en BW aan verbonden is, staat op de 9e plaats, en behoort wereldwijd dus tot het kransje van topinstituten voor wetenschappelijk onderzoek in de sportwetenschappen (http://www.shanghairanking.com/…/Sport-Science-Schools-and-…).
In Vlaamse context wordt meestal op dergelijke rankings gereageerd met de vraag: ‘En waar staat de KU Leuven’? Onze collega’s van aan de Dijle staan een half procentpunt voor onze vakgroep op plaats 8. Een niet onbelangrijke kanttekening hierbij is dat de berekening van hun performantie gebaseerd is op de prestaties van zowel de LO/Bewegingswetenschappen als de Revalidatiewetenschappen aan de KU Leuven omwille van een andere structurele organisatie in de faculteit daar. Dit resulteert in het vergelijken van de performantie van een onderzoeksgroep geleid door 11 professoren (UGent situatie) met een groep van ruim 40 professoren (KU Leuven).
Het resultaat op deze wereldranking is een fantastische erkenning van de kwaliteit van het onderzoek aan onze vakgroep en van de gedrevenheid en het enthousiasme van een kleine groep professoren die dit samen met hun medewerkers verwezenlijken!