plechtige proclamatie 2016

29 september 2016

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent heeft de eer
U uit te nodigen op de academische zitting ter gelegenheid van de Plechtige Proclamatie van de
Masters in de Lichamelijke Opvoeding
Op maandag 17 oktober 2016
In de AULA van de Universiteit
Voldersstraat 9 te Gent
Deuren open vanaf 18u00, aanvang om 19u00 stipt
Inschrijven via: studadminLO@UGent.be
In bijlage vindt u de uitnodiging