Missie & Doelstellingen

De missie van AlumniHilo bestaat er in de connectiviteit en de communicatie te verhogen tussen de studenten, het HILO en AlumniHilo, door middel van informatieverstrekking, het uitbouwen van een netwerk en interactief samenwerken.
AlumniHilo wenst een schakel te zijn voor alle betrokken partijen begaan met de sport en de bewegingswetenschappen. Het doel is om via dit samenwerkingsverband, de profilering, de positionering en het imago van de afgestudeerden van het Hilo te bewerkstelligen.