Historiek

In 1908 werd het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (HILO) opgericht aan de toen zogenaamde Rijksuniversiteit Gent, als onderdeel van de Faculteit Geneeskunde . Het HILO werd hiermee, meer dan 100 jaar geleden, het eerste Universitair Instituut ter wereld dat wetenschappelijke diploma's van kandidaat, licentiaat en doctor in de lichamelijke opvoeding mocht uitreiken.

(Naar bron: "100 jaar Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de Universteit Gent": M. Lenoir,J.Tolleneer,W.Laporte - 2007 Academia Press, Gent)

In de voorbije decennia behartigden achtereenvolgens verschillende oud-studentenverenigingen de belangen van de nu meer dan 2000 afgestudeerden:

  • het Verbond van Doctors en Licentiaten in de Lichamelijke Opvoeding
  • RUGALO (Rijksuniversiteit Gent Alumni Lichamelijke Opvoeding)
  • AlumniHilo

AlumniHilo werd in zijn huidige vorm opgericht in 2007, op "voorzet" en met steun van de Rector van de Universiteit Gent, Prof. Dr. P. Van Cauwenberghe. AlumniHilo is een organisatie waarvan de leden allen afgestudeerd zijn aan het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent .

AlumniHilo is sinds 1 Juli 2010 lid van het netwerk UGent Alumni.

Het bestuur van AlumniHilo bestaat uit 10 onbezoldigde vrijwilligers die zich inzetten voor de werking en de organisatie van de jaarlijkse activiteiten. Bepaalde activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het HILO en/of het Praesidium.

Het actuele ledenbestand staat op 980 (al dan niet) actieve leden (stand 1/9/2016).